C C C C A+ A A- X

Вътрешни правила

ПРАВИЛНИК ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА В СЪДИЛИЩАТА

Правилник за вътрешния трудов ред

Правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес

Правила за приемане и регистриране на входяща кореспонденция по електронен път

Вътрешни правила за организацията на публикуването на съдебните актове

Вътрешни правила за случайно разпределение на делата

Вътрешни правила за управление на човешките ресурси  

Вътрешни правила за поведение на гражданите

Правила за докладване на нарушения на етичния кодекс от служителите

Правила за организацията на работа на общото събрание на съдиите

Правила за определяне натовареността на председателя на съда и неговия заместник

Политика за информираност

Правила за идентифициране на дела с особен обществен интерес

Вътрешни правила за достъп до електронни съдебни дела в Единния портал за електронно правосъдие

Приложение 1 - Заявление за достъп до електронни съдебни дела и електронни съобщения

Приложение 2 - Заявление за отмяна на достъп до дело или отказ от електронно призоваване

Приложение 3 - Заявление за прекратяване на достъп на трето лице до дело

Правила за заместване на съдия-докладчик

Правила по контрол на събиране на дължимите държавни такси

Правила за подготовка и провеждане на съдебни заседания с видеоконферентна връзка

Вътрешни правила за работа на съдебния помощник

  Сигнали по ЗЗЛПСПОИН             Формуляр за сигнали по ЗЗЛПСПОИН

Правила за изплащане на възнаграждения и разходи на вещи лица и свидетели  

 Декларация за конфликт на интереси                    Справка декларация   

 


   

Стратегически план 2023г. – 2027г.

Оперативен план 2024 година

Медийна стратегия

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация