C C C C A+ A A- X

Вътрешни правила

ПРАВИЛНИК ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА В СЪДИЛИЩАТА

Правилник за вътрешния трудов ред

Правила за изпращане на съобщения и призовки чрез електронен пощенски адрес

Вътрешни правила за организацията на публикуването на съдебните актове

Вътрешни правила за случайно разпределение на делата

Вътрешни правила за управление на човешките ресурси  

Вътрешни правила за реда и организацията на обществените поръчки

Вътрешни правила за поддържане на профила на купувача

Вътрешни правила за поведение на гражданите

Правила за докладване на нарушения на етичния кодекс от служителите

Правила за организацията на работа на общото събрание на съдиите

Правила за определяне натовареността на председателя на съда и неговия заместник

Политика за информираност

Правила за идентифициране на дела с особен обществен интерес

Вътрешни правила за достъп до електронни съдебни дела в Единния портал за електронно правосъдие

Правила за заместване на съдия-докладчик

Правила по контрол на събиране на дължимите държавни такси

Правила за подготовка и провеждане на съдебни заседания с видеоконферентна връзка

Вътрешни правила за работа на съдебния помощник

 


 

Стратегически план 2023г. – 2027г.

Оперативен план 2023 година

Медийна стратегия

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация