C C C C A+ A A- X

История

 

 

 Административен съд – Добрич е създаден по силата на параграф 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Административно - процесуалния кодекс, със седалище и съдебен район, който съвпада със седалището и съдебния район на Окръжен съд - Добрич.

 Административен съд - Добрич  започна  правораздавателната си дейност на 1 март 2007 г. Той е част от структурата на административните съдилища в Република България, която е основата на  реформата, предвидена в Административнопроцесуалния кодекс.

 Съдиите бяха назначени след проведения първи в историята на съдебната система в Република България конкурс за определяне на състава на административните съдилища.

 Основна задача на Административен съд – Добрич е да гарантира  лесен достъп  до правосъдие, нова степен на качество в работата на съда, основана на специализацията, с цел максимална защита на интересите на гражданите и организациите.

 Съдебният район на Административен съд - Добрич обхваща територията на общините, разположени в област Добрич.

 Щатният състав на Административен съд - Добрич към момента е от 19 служители и 5 съдии.

 Съдът се намира на адрес: бул."Трети март" № 5 в гр. Добрич.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация