C C C C A+ A A- X

ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ

Дата на публикуване 8 април 2019 Последна редакция 10 май 2019 Новини Отпечатай

на Административен съд Добрич за 2018 г.

  На 04.04.2019 г., от 11.00 ч., в Зала № 3 на Административен съд – Добрич се проведе Годишно – отчетно събрание на съдиите и служителите от АдмС - Добрич за приемане на Отчетния доклад за дейността на съда през 2018 г.
  Гости на събранието бяха г-жа Мариника Чернева – Зам. председател на Върховен административен съд, Емилия Миткова - Председател на Първо отделение на Върховен административен съд и г-жа Йовка Дражева – Председател на Пето отделение на Върховен административен съд.
  Присъстващи на годишното събрание бяха:
  Светлана Борисова – съдия във Върховен административен съд и бивш председател на АдмС – Добрич, Галатея Ханджиева – Председател на Окръжен съд –Добрич, Пламен Николов - Окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Добрич, Милена Любенова – прокурор в ОП Добрич, Стоян Стоянов – Началник звено „Съдебна охрана“, Областният управител Красимир Кирилов, Секретарят на Община гр. Добрич, Ивелина Велчева – Председател на Районен съд – Балчик, Цонко Иванов – Зам. председател на РС – Балчик, Милен Кадикянов – Председател на Адвокатска колегия - Добрич, както и магистратите, и съдебните служители на съда.
  Красимира Иванова - Председател на Административен съд – Добрич представи Отчетния доклад за дейността на Административен съд – Добрич за 2018 г., като отчете отлични резултати от работата на съда. Нито един съдебен акт не е постановен извън едномесечния срок за произнасяне след обявяването на делото за решаване. Натовареността на магистратите е по – висока в сравнение с предходните години, но качеството на делата е запазено.
  Председателят на съда в заключение каза, че общата оценка на работата на съдии и служители в Административен съд – Добрич през 2018 г. в името на реалното прилагане на принципите  за достъп и откритост на правосъдието, може да бъде единствено положителна, като благодари на магистратите и служителите за проявената отговорност, целенасоченост и готовност за изпълнение на отговорните задачи, които поставя всеки нов ден.
  Зам. Председателят на ВАС – съдия Мариника Чернева поздрави магистрати и служители за добрата работа: „Виждам, че това е вече един добре натоварен съд за разлика от предходните години, когато сме си говорили, че делата са малко. Срочно се изписват делата, това в едномесечен срок да бъдат изписани всички дела, това е впечатляващо. Процентът на потвърдените актове също е добър, така че бих искала да Ви поздравя за добре свършената работа. Да Ви пожелая успех за следващата година и новите предизвикателства, свързани с данъчните дела, с Изборния кодекс, по който тази година предстои да работите. Пожелавам Ви да можете да се справите по същия начин както през изминалата година“.
  В своите изказвания останалите гости изтъкнаха, че цифрите говорят сами за постигнатите резултати и пожелаха също здраве и последователност в работата на служители и магистрати.
 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация