C C C C A+ A A- X

Административен съд – Добрич отчете дейността си за 2022г.

Дата на публикуване 10 март 2023 Последна редакция 10 март 2023 Новини Отпечатай

         Административен съд – Добрич отчете дейността си за 2022 г. на Годишно общо събрание в присъствието на гости и електронни медии на 10.03.2023 г. в Първа зала в сградата на съда в гр. Добрич.

         Гост на събранието беше Мариника Чернева – зам. - председател на Върховния административен съд и ръководител на Първа колегия на ВАС. Присъстваха още председателите на РС – Добрич, съдия М. Момчева, на РС – Балчик, съдия Д. Игнатова, на РС – Генерал Тошево, съдия Р. Стоянов, на РС – Каварна, съдия В. Панчева, Областният управител на област Добрич - З. Здравков, зам. - окръжен прокурор при Окръжна прокуратура – Добрич, прокурор - В. Вичев и Председателят на Адвокатски съвет на Адвокатска колегия – Добрич, адв. М. Кадикянов.

         В събранието участваха съдии и съдебни служители от Административен съд – Добрич.

         Отчетният доклад за предходната година представи Председателят на Административен съд – Добрич, съдия Красимира Иванова. За пореден път съдия Иванова отчете отлични резултати за неговата дейност. Тя акцентира върху спазване в пълна степен на срочността при издаване на съдебните актове, както и на увеличената натовареност при запазване високото качество на работа. Подкрепи доклада с точна статистика и конкретни числа, които сами по себе си са достатъчно категорични.

         Председателят на съда в заключение каза, че общата оценка за работата на съдиите и служителите в Административен съд – Добрич през 2022 г. в името на реалното прилагане на принципите за достъп и откритост на правосъдието, може да бъде единствено положителна, като им благодари за проявената отговорност, целенасоченост и готовност за изпълнение на задачите, които поставя всеки нов ден.

         Зам. - председателят на ВАС – съдия Мариника Чернева, поздрави магистрати и служители за отличната работа на съда, включително и през изминалата 2022 година.

         Прокурор В. Вичев, от името на административния ръководител на Окръжна прокуратура – Добрич, поздрави участниците в събранието. Като прокурор, пряко ангажиран с административния надзор, заяви, че е впечатлен от високото ниво на постановените от Административен съд – Добрич съдебни актове. Подчерта доброто взаимодействие между институциите и благодари за добрата съвместна работа със съда. Пожела всички административни съдилища да работят като Административен съд – Добрич, за да се реализира административното правораздаване.

         Областният управител се присъедини към положителната оценка за резултатите, които демонстрира Административен съд – Добрич, както и за съвместната работа. Отправи своите благодарности към съда и неговия колектив за безпристрастното правораздаване, което гарантира съдебната власт да е коректив между институциите и гражданите. Посочи, че именно в съда всеки търси правото.

         Господин Здравков отправи пожелания за здраве и утвърждаване на постигнатото.

         Останалите гости споделиха, че цифрите говорят сами за постигнатите резултати и пожелаха също здраве и последователност в работата на служители и магистрати.

 

 

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация